Samen uitdagingen aanpakken werkt veel beter

Een uitdaging tot een goed einde brengen, gaat veel beter wanneer je ze samen aanpakt. Via de juiste mix van groepscoaching en -training begeleidt Jill Adams kleine groepjes medewerkers doorheen veeleisende veranderingsprocessen. Ook medewerkers met gelijkaardige uitdagingen – bijvoorbeeld nieuwe leidinggevenden – hebben veel baat bij coaching in groep.

Wanneer is coaching in groep aangewezen?

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Soms gaan deze veranderingen bijzonder snel en stellen ze je medewerkers voor heel wat uitdagingen. We denken daarbij aan herstructureringen, fusies of overnames.

Vele medewerkers voelen zich uiterst onzeker in deze situaties. Sommigen kampen zelfs met woede, frustraties of angst. Wat is mijn plaats in de toekomstige organisatie? Kan ik de zaken nog wel doen zoals ik ze altijd gedaan heb? Heb ik de voorbije jaren zinvol werk geleverd? Bij wie kan ik terecht voor advies? Het zijn stuk voor stuk logische vragen die via coaching in groep de juiste antwoorden krijgen.

Niet alleen bij veranderingsprocessen biedt coaching in groep een meerwaarde. Wanneer meerdere medewerkers zich in dezelfde situatie bevinden én dezelfde uitdagingen delen, geeft coaching in groep hen een extra houvast. Denk daarbij aan jonge medewerkers die voor het eerst leidinggevende opdrachten toebedeeld krijgen.

Wat is het doel van coaching in groep?

Coaching in groep maakt gebruik van de groepsdynamiek om extra meerwaarde te creëren voor de individuele deelnemers. Bedoeling is dat elk lid van de groep een individueel groeiproces doormaakt en zich persoonlijk ontwikkelt. Wat zijn mijn doelen? Wat vind ik belangrijk? Hoe ga ik mijn doelen bereiken? Het groepsgebeuren bevordert en stimuleert dit individuele proces.

Binnen een klein groepje van 4 tot 5 deelnemers vind je steun en inspiratie uit de verrijkende verhalen van anderen. Je laat je inspireren door de successen van anderen, maar leert vooral ook uit de mislukkingen.

Je leert van elkaars inzichten, visies en ervaringen. De verbondenheid die doorheen het coachingstraject groeit, draag je nog lang met je mee. Ook na afloop van het coachingstraject vorm je met de overige deelnemers een hecht netwerk waar je blijvend op kan rekenen.

groepen_2

Hoe pakt Jill Adams coaching in groep aan?

Elk traject voor coaching in groep is 100% maatwerk, afgestemd op de beoogde doelstellingen. In welke fase zit het veranderingstraject? Welke gedeelde uitdagingen hebben de deelnemers voor de boeg? Hoe is het groepje van deelnemers samengesteld?

Het begeleidingstraject neemt drie tot zes maanden in beslag. We komen minstens maandelijks samen. Daarbij treedt Jill op als moderator van de groepssessies. Aan het einde van elke sessie krijgen de deelnemers individuele taken, opdrachten of huiswerk mee.

groepen_3

Deze groepssessies kunnen verruimd worden met individuele contacten en sessies met Jill, afhankelijk van de specifieke behoeftes van de deelnemers.

Daarnaast voorzien we tijdens het traject specifieke trainingen die de deelnemers gericht de nodige praktijkgerichte inzichten aanreiken om persoonlijk te groeien. Mogelijke topics van deze trainingen vind je hier.

Kies voor de meerwaarde van coaching in groep. Contacteer Jill Adams voor een eerste kennismaking.